COPY CHỨNG KHOÁN MỸ CÙNG Á QUÂN VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2018

Gọi : 0348367878

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NÂNG CAO

ÁP DỤNG CHO CÁC TÀI KHOẢN DEPOSIT TRÊN 10.000 USD

3 tháng

  • Miễn phí cài đặt
  • VPS 3 tháng
  • Copy 3 tháng

Phí = [(23%*(số tiền deposit))/12]*3

6 tháng

  • Miễn phí cài đặt
  • VPS 6 tháng
  • Copy 6 tháng

Phí = [(22%*(số tiền deposit))/12]*6

1 năm

  • Miễn phí cài đặt
  • VPS 1 năm
  • Copy 1 năm

Phí = [20%*(số tiền deposit)]

00
Days
02
Hours
00
Minutes
00
Seconds