COPY CHỨNG KHOÁN MỸ CÙNG Á QUÂN VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2018

Gọi : 0348367878

DỊCH VỤ THÀNH CÔNG 6.0

Khách hàng được copy cho đến khi đạt lợi nhuận 60% chỉ áp dụng cho khách hàng mua gói 12 tháng. 

Áp dụng cho những tài khoản deposit từ 3.000 USD - 10.000 USD

Lưu ý : Mức phí này không bao gồm mức phí dịch vụ copy cố định


Phí bằng 20% số tiền deposit

00
Days
02
Hours
00
Minutes
00
Seconds